Et usædvanligt familiefirma

19. december 2018

Ans Vognmandsforretning A/S bryder med konventionerne i erhvervslivet – både når det gælder ejerskab og kunder

-I vores familier kan det ikke nytte noget, at vi går og bliver uvenner og bærer nag, for vi er et familiefirma, og så er det særlig vigtigt, at ting­ene fungerer.

Sådan siger medindehaver af Ans Vognmandsforretning Anders Stokholm, 60 år, og sidemanden, Jesper Sørensen, 56 år, nikker bekræftende.

Anders og Jesper er svog­re, for de er begge gift med døtre af Jens og Astrid Mortensen, de egentlige stiftere af vognmandsfirmaet. Døtrene, Bente Stokholm og Inge Mortensen, er også medejere, så når man holder bestyrelsesmøder i Ans Vognmandsforretning A/S, er begge hold ægtepar med ved bordet. Familierne ejer hver især halvtreds procent af firmaets aktier:

-Hvis der en sjælden gang er noget, så går vi ind og lukker døren og får det ordnet, for­klarer Anders Stokholm.

-Og bagefter er den potte ude, tilføjer Jesper Sørensen.

At der må være langt mere harmoni end konflikt de to direktører og deres hustruer imellem vidner det spand af tid, de har arbejdet sammen om. I begyndelsen af 1980’erne kom begge svogre ind i firmaet, idet de blev kærester og siden gift med en Mortensen-datter.

I mange år arbejdede de alle fire i firmaet – svogrene både administrativt og som chauffører. I dag er de begge administrative.

Munck Asfalt

Hvis ejerskabsforholdene og – relationerne er en kende usædvanlige i Ans Vognmandsforretning, gør det samme sig bestemt også gæld­ende, når det handler om de kunder, firmaet betjener:

-Ja, vi har én meget stor kunde, som står for 55-60 procent af vores omsætning. Og det er Munck Asfalt A/S, der driver den asfalt­fabrik, som ligger mellem
Kongens­bro og Ans, for­tæller Jesper Sørensen.

Denne kunderelation date­rer sig næsten 50 år tilbage, da Jens Mortensen begyndte at køre for det daværende Tjærekompagniet, der havde adresse samme sted. Anders Stokholm siger:

-Munck Asfalt har betroet os hele opgaven med at køre asfalt ud til deres kunder og retur med det gamle vejmater­iale. Det er såmænd også os, der styrer vejningen og logi­stikken for Munck Asfalt.

“Vi har aldrig haft flere end 17 lastbiler i flåden. Men vi siger da ikke nej til en god forretning. Selvfølgelig er vi klar, hvis og når kunderne ringer.”

De to indehavere er ydmyge og taknemmelig for, at denne forretningsrelation stadig holder efter så mange år:

-Og når den gør det, er det jo fordi, vi vedbliver med at være er konkurrencedygtige. Samtidig kan begge parter se en stor gensidig fordel i, at vi har indrettet tingene på denne måde, forklarer Jesper Sørensen, der ikke er i tvivl om, at Munck Asfalt har tjekket Ans Vognmandsforretning på prisen mange gange i årenes løb.

Blokvognskørsel

Man skal aldrig lægge alle sine æg i en kurv, så derfor kører de grønne lastbiller fra Ans Vognmandsforretning også for andre kunder. Men helst med specialopgaver:

-Det er fordi, vogn­mandsbranchen er meget turbulent og konkurrencepræget. Så vi har som et lille firma ledt efter nogle nicher, hvor tingene foregår på en anden og mere af­dæmpet måde, forklarer
Anders Stokholm.

Det, han taler om, er den blokvogns- og krankørsel, som Ans Vognmandsforretning også har specialiseret sig i.

De to direktører har ingen store vækstplaner, de går og tumler med. Antallet af faste medarbejdere ligger meget stabilt på 16-17 chauffører og har gjort det i årevis. Samme antal som flåden af lastbiler. Er der mere at køre med, end de kan overkomme, er man i netværk med andre vognmænd, og kan hyre biler og chauffører ind fra opgave til opgave:

-Sådan går det stille og ro­ligt. Vi har aldrig haft flere end 17 lastbiler i flåden. Men vi siger da ikke nej til en god forretning. Selvfølg­e­­lig er vi klar, hvis og når kunderne ringer. Vi vil gerne vokse på den måde, siger Jesper Sørensen.

Tippelad

De to kan godt lide at mindes deres afdøde svigerfar og den måde, han fik gang i væksten i sin tid. I 1950’erne købte han den første lastbil med tippelad i miles omkreds:

-Ja, og de andre vognmænd heromkring grinede ad ham. For sådan et tippelad var næsten lige så dyrt, som selve lastbilen var. Men han lo bedst, smiler Jesper Sørensen og Anders Stokholm fortsætter:

-I løbet af 14 dage havde han fået så mange nye kunder, at tippeladet var betalt. Han kørte blandt andet med mergel, og den gang både læssede og lossede man med håndkraft. Jens Morten­sens tippeladsbil fik jo nær­mest halveret både tid og udgift for kunderne. Så de strømmede til.

Man forstår på under- og overtoner i beretningen, at sådanne teknologiske nyskab­elser – skulle de opstå – vil de to vognmænd heller ikke tøve med at investere i.

Chaufførerne

Men ellers er planen at fortsætte driften i mange år endnu i det hæderkronede vognmandsfirma, der holder til på Blåbærvej. Her finder man også Ans Bussen, Unika, Cadeau, JH Diesel, Grønbæk Blikkenslager, Predell, Ans Maskinværksted.

-Og vi har en rigtig god og stabil chauffør-gruppe. De bliver hos os i mange, mange år. Så alle kender deres opgaver og deres biler til fingerspidserne. På den måde har vi det som ledelse som blommen i et æg. Og derfor er det dejligt at stå op hver dag og gå arbejde, siger Anders og Jesper som med én mund.