SMV - FAQ

- Få svar på dine spørgsmål om SMV

Ved du hvad SMV er? Der er flere grunde til at du bør have styr på begrebet SMV – særligt hvis du driver en virksomhed. Der findes nemlig en række forskellige finansieringsordninger, støtteordninger og hjælpepakker, som relaterer sig til SMV.

Ligeledes er det også vigtigt at være opmærksom på de regnskabsregler og dokumentationspligter, som er afhængige af virksomhedens størrelse. Derfor bør du både kende de forskellige definitioner af virksomhedsstørrelser og vide hvilken kategori din virksomhed hører til.

Hvad betyder SMV?

SMV er en forkortelse for Små og Mellemstore Virksomheder.

Hvornår hører en virksomhed til SMV?

En virksomhed betegnes som en SMV hvis den opfylder en række specifikke kriterier. Kriterierne omhandler heltidsbeskæftigede, omsætning og balancesum. I Danmark skelnes mellem små, mellemstore og store virksomheder – og de to førstnævnte lægges sammen i betegnelsen ’SMV’.

- Små virksomheder: Op til 50 heltidsbeskæftigede, op til 89 millioner kr. i omsætning og op til 44 millioner kr. i balancesum.
- Mellemstore virksomheder: Op til 250 heltidsbeskæftigede, op til 313 millioner kr. i omsætning og op til 150 millioner kr. i balancesum.

For at en virksomhed kan defineres som enten lille eller mellemstor, må den i de to seneste regnskabsår ikke have overskredet to ud af de tre kriterier. Læs mere om definitionen her.

Hvor mange SMV findes der i Danmark?

Langt de fleste virksomheder i Danmark udgøres af SMV. Af landets ca. 300.000 virksomheder udgøres 99% af SMV. Omkring halvdelen af alle privatansatte er desuden ansat i en SMV.

Er der særlige EU-reglerne for støtte, regnskab og revision i SMV?

Virksomhedens størrelse spiller en stor rolle når man kigger på de krav der stilles til virksomheders støtte, regnskaber og revision. EU-definitionen er lidt anderledes end den danske definition. Det kan du læse mere om her.

Hvilken betydning har SMV for årsregnskabet?

I Danmark findes fire forskellige regnskabsklasser – helholdsvis Regnskabsklasse A, B, C og D. SMV knytter sig til de tre første regnskabsklasser.

Helt små virksomheder (0-10 ansatte) og privatejede virksomheder hører til i regnskabsklasse A, små virksomheder hører til i regnskabsklasse B mens mellemstore og store virksomheder hører til i regnskabsklasse C. Regnskabsklasse D er for børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

Hvad hedder SMV på engelsk?

Der findes flere forskellige engelske begreber, som svarer til den danske SMV-forkortelse. I EU anvender man betegnelsen SME (small and medium-sized enterprise) mens man i USA og andre lande ofte benytter forkortelsen SMB (small and medium-sized business eller small and midsized business).

Giv os et kald

Tag kontakt til os allerede i dag, hvis du gerne vil have kvalitetsindhold om din virksomhed online.
Kontakt