Definition af SMV

- Og forstå hvorfor det er vigtigt at definere

Måske har du hørt forkortelsen ”SMV” før. Det ville give mening, for chancen for at du har været i kontakt med en SMV i mere eller mindre grad, er ret høj. SMV er nemlig en forkortelse for ”Små- og Mellemstore Virksomheder”.

I Danmark har vi godt 300.000 aktive firmaer. Ca. 99% af dem hører til i kategorien små og mellemstore virksomheder. Deraf påstanden om at du højest sandsynlig har haft noget med en virksomhed i kategorien SMV. Enten som ansat, som kunde eller som ejer.

Hvad skal man så bruge den SMV definition til? Som SMV er det muligt at opnå økonomisk støtte fra forskellige instanser. Alt sammen for at øge chancerne for at små og mellemstore virksomheder øger deres chancer for at få fodfæste og succes i det korte eller lange løb.

I denne artikel kommer kigger vi ind bag betegnelsen SMV. Helt konkret hvorfor det er vigtigt at få defineret og hvilke muligheder det giver.

Indholdsfortegelse:

1. Hvad står SMV for?2. Det betyder SMV3. Sådan defineres SMV4. Hvem tæller med som beskæftiget?5. Hvem tæller IKKE med som beskæftiget?6. Hvordan opgøres antallet af beskæftigede?7. Hvorfor er det vigtigt at definere SMV?8. SMV digital9. Regnskabsklasser og SMV10. SMV i international sammenhæng11. Hvad er ikke klassificeret som en SMV?

Hvad står SMV for?

SMV står som sagt for Små og Mellemstore Virksomheder. I Danmark og EU består størstedelen af det samlede antal virksomheder af SMV. Det er derfor ganske naturligt at få kategoriseret disse, så man lettere kan beskrive størrelsen på en virksomhed.

Der findes en række officielle definitioner og krav til hvornår en virksomhed hører ind under kategorien SMV. Det kommer vi nærmere ind på senere.

Det betyder SMV

Som nævnt er SMV fællesbetegnelsen for små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder opfylder alle en række kriterier, for at kunne blive klassificeret som SMV.

Selvom navnet SMV ikke antyder det, dækker betegnelsen også over de helt små virksomheder med under 10 ansatte, det vil sige 0-9 fuldtidsansatte. Virksomheder i den størrelsesorden kaldes også mikrovirksomheder, men hører altså med under kategorien små og mellemstore virksomheder.

Sådan defineres SMV

For at en virksomhed kan defineres som SMV, er der en række krav den skal opfylde. EU har en officiel definition og opdeler virksomheders størrelse på følgende måde:

Mikrovirksomheder:
- Under 10 beskæftigede
- Under 2 millioner euro i omsætning eller samlet balance på under 2 millioner euro.

Små virksomheder:
- Under 50 beskæftigede
- Under 10 millioner euro i omsætning eller samlet balance på under 10 millioner euro.

Mellemstore virksomheder:
- Under 250 beskæftigede
- Under 50 millioner euro i omsætning eller samlet balance på under 43 millioner euro.

Hvem tæller med som beskæftiget?

Antallet af beskæftigede kan være svært at opgøre. Mange virksomheder har fuldtidsbeskæftigede, men samtidig også deltidsbeskæftigede og / eller sæsonarbejdere. Det er dog stadig vigtigt at finde ud af, før man kan fastslå en virksomheds størrelse.

For nogle virksomheder er det ret enkelt. Men for andre der balancerer lige på kanten af at være små og mellemstore virksomheder, kræver det et fuldt overblik over antallet af beskæftigede, og hvordan disse opgøres til et samlet antal.

Opfylder virksomheden ikke de førnævnte kriterier for størrelse, kan denne ikke opfattes som en SMV, og dermed ikke opnå den økonomiske støtte og rådgivning der er at hente. De forskellige hjælpepakker er det det hele handler om, og de er beskrevet senere i artiklen.

Så hvordan opgør man antallet af beskæftigede. Kriterierne for hvornår en person tæller med som en virksomheds beskæftiget ser ud således:
- Lønmodtagere
- Personer der arbejder for virksomheden og dermed kan sidestilles med lønmodtagere
- Partnere der opnår økonomiske fordele fra virksomheden og som regelmæssigt arbejder der
- Vikarer
- Sæsonarbejdere
- Deltidsansatte

Hvem tæller IKKE med som beskæftiget?

Der er dog også undtagelser for personer der har deres daglige gang i virksomheden, men som ikke tæller med som beskæftiget:
- Lærlinge
- Elever
- Personer på barsels- eller forældreorlov

Hvordan opgøres antallet af beskæftigede?

En lønmodtager, der har været et helt år i virksomheden, tæller som én enhed. Andre personer der ikke har arbejdet hele året, omregnes som brøkdele af en såkaldt årsarbejdsenhed (ÅAE).

Hvorfor er det vigtigt at definere SMV?

Hele balladen omkring det at få sin virksomhed defineret som SMV, har som tidligere nævnt et formål. I og med at små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i EU har de, trods deres beskedne betegnelse, en stor værdi for den samlede økonomi for medlemslande af EU.

Af samme årsag har EU også stor interesse i, at SMV virksomheder opnår succes og trives. For ikke nok med at de bidrager til den samlede merværdi, så skaber de også 2 ud af 3 arbejdspladser i den private sektor.

I 2015 hed det samlede antal af beskæftigede i små og mellemstore virksomheder 90 millioner mennesker. De i alt 23 millioner SMV’er stod for en generering af 3,9 billioner euro. SMV’er er derfor en vigtig del af EU’s politik, da det er med til at styrke EU’s konkurrenceevne.

Derfor er findes der en række muligheder for SMV virksomheder, for at få hjælp og støtte både gennem rådgivning og økonomisk. Af forskellige tiltag kan nævnes Small Business Act, Horisont 2020 og COSME-programmet.

Alle har til formål at styrke SMV’ernes chancer for overlevelse ved større konkurrenceevne. Dette gennem forskning og innovation, der skal sikre SMV virksomheder forbedret adgang til finansiering.
Antallet af SMV'er i EU 2018
Kilde: https://www.statista.com

SMV digital

Som SMV i Danmark findes der ligeledes en række muligheder for at forbedre kriterierne for overlevelse og konkurrenceevne. De såkaldte erhvervshuse rundt i landet, står klar med gratis rådgivning og mulige investeringer.

Et af tiltagene på den front er SMV Digital. SMV digital er et program, der skal hjælpe virksomheder med digital omstilling. Det har til formål at fremme digitalisering og e-handel i Danmark blandt små og mellemstore virksomheder.

Her kan SMV virksomheder blandt andet få tilskud til privat rådgivning, sparring og netværk. I alt er der afsat en pulje på 35 millioner kroner til eksportfremmende digitalisering i danske små og mellemstore virksomheder.

Det er muligt at ansøge om vouchers på 25.000 kr., 100.000 kr. eller 250.000 kr., der kan anvendes til eksportfremmende formål.

Udover de forskellige økonomiske støttepakker, indeholder SMV digital også flere andre former for hjælp:

Sprint digital:
Hjælp fra sprintkonsulenter, til at få sat gang i den digitale transformation. Her bliver temperaturen taget på din virksomhed, for at se hvor den står i forhold til at gå digitalt. Afhængig af hvordan tingene ser ud, får din SMV virksomhed forskellige inputs til hvordan du kommer bedst og mest effektivt i mål.

Kompetenceudvikling for ledere:
Dette forløb giver et overblik over virksomhedens behov og hvordan konkurrencen ser ud. Forløbet tilstræber at gøre SMV’er mere køreklar ift. digitalisering og giver det nødvendige skub i den rigtige retning.

Vejledning om online salg i EU:
Mange sidder sikkert med den gode ide til at starte en virksomhed. Mange eksisterende SMV virksomheder er også klar til at udvide med eksportering i EU, men kender ikke de forskellige regler der eksisterer i forbindelse med digital salg, markedsføring og så videre. Denne vejledning gør SMV’er klogere på hvad man skal være opmærksom på når der skal sælges produkter digitalt i EU.

Hjælp til håndtering af urimelig konkurrence:
Det kan ofte være svært at konkurrere med de helt store internationale kæder og brands. Det globale og europæiske marked, består i dag af kæmpe koncerner og franchises, med store økonomiske muskler. Det munder som regel ud i priser der er ekstremt svære at konkurrere med for SMV’er. SMV digital kan hjælpe med hvordan man som SMV navigerer rundt i den urimelige konkurrence.

Regnskabsklasser og SMV

Reglerne for udarbejdelse af årsregnskaber er delt op i 4 klasser. A, B, C og D. Disse klasser afgør hvor omfattende en virksomheds regnskab være. A er den regnskabsklasse der stiller færrest krav og D er den regnskabsklasse der stiller flest.

Mikrovirksomheder tilhører regnskabsklasse A. Små virksomheder hører til i regnskabsklasse B. Mellemstore virksomheder hører til i regnskabsklasse C og de helt store virksomheder i regnskabsklasse D.

Langt de fleste små og mellemstore virksomheder, befinder sig derfor i regnskabsklasse B.

SMV i international sammenhæng

Hvis du tager en tur ud til det store Europa og spørger dem hvad SMV er, er det ikke sikkert de ved det. Spørger du i stedet hvad en SME er, er der større chancer for et svar. SME er nemlig betegnelsen for SMV i EU. Det står for small and medium-sized enterprises.

Tager du et smut over Atlanterhavet og besøger de kære amerikanere, kan det være du i stedet skal bruge forkortelsen SMB der står for small and medium-sized business.

SMV findes altså i hele landet, og det understreger også vigtigheden af betegnelsen, og hvordan man som virksomhed kan bruge definitionen, til at opnå en masse muligheder og hjælp til at styrke konkurrenceevnen.

Hvad er ikke klassificeret som en SMV?

Som denne artikel efterhånden har slået fast, så dækker SMV klassifikation over størstedelen af de virksomheder som er aktive i EU. Tilbage er så de store virksomheder med over 250 ansatte.

Årsregnskabsloven definerer ganske åbenlyst store virksomheder som ”virksomheder der ikke er små- eller mellemstore virksomheder.”

SMV klassificering er på den måde en noget mere specifik størrelse, men kan samtidig også kræve lidt tid at få på plads. Omsætning og antal beskæftigede er nøgleordene for SMV klassificering.

Giv os et kald

Tag kontakt til os allerede i dag, hvis du gerne vil have kvalitetsindhold om din virksomhed online.
Kontakt