Fjordland sætter fokus på lokal landbrugsrådgivning

27. januar 2022

Fjordland er det nye navn, som tusindvis af kunder og medlemmer skal vænne sig til, efter fusionen af Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og LandboThy. Med sammenlægningen af de tre foreninger pr. 1. januar 2021, er Fjordland nu Danmarks største landboforening, som tilbyder specialiseret rådgivning, til mere end 1700 medlemmer og 6000 kunder. Herudover har foreningen 215 medarbejdere.

Fjordland er et hus med mange funktioner, men først og fremmest handler det om at tjene foreningens medlemmer bedst muligt. Og hvordan gør man så det? Jo, man sørger naturligvis for rådgivning i topklasse, ligesom man fungerer som medlemmernes politiske talerør. I disse år tales der meget om landbruget – både på Christiansborg og rundt på de danske marker.

Hvordan ser fremtiden ud, hvad bliver mulighederne, og hvilke nye love og regler skal landbruget rette sig efter? Hos Fjordland tager man hånd om udfordringerne, og sikrer relevant hjælp, støtte og rådgivning til regionens landmænd.

Skive, Thisted og Lemvig

Trods sammenlægningen vil Fjordland fortsat have afdelinger i Skive, Thisted og Lemvig. Den lokale forankring er nemlig vigtig for den nye forening, da den skaber tryghed og kontinuitet. Selvom mange af foreningens opgaver sagtens kan klares på afstand (over computeren eller telefonen), så sikrer det lokale aspekt og foreningens mindre afdelinger for en personlig rådgivning i øjenhøjde.

Og apropos rådgivning, så foregår en del af Fjordlands landbrugsrådgivning naturligvis i marken hos foreningens medlemmer.

Markbesøg giver inspiration

Markbesøg er en vigtig del af Fjordlands opgaver. Foreningen råder over et stort korps af dygtige konsulenter, som jævnligt kommer ud og får jord under neglene. Det er netop ude i marken, de vigtigste beslutninger skal træffes, og derfor anbefales det, at landmanden får ét eller flere markbesøg i vækstsæsonen.

Markbesøget sikrer nemlig et bedre beslutningsgrundlag, ligesom landmanden får et overblik over, hvornår der skal sprøjtes med hvad og hvor meget. Senere på sæsonen kan der drøftes sædskifte, sortsvalg, og eventuelt sprøjteplan for efteråret. Herudover kan man også kigge på mulighederne for at dyrke helt andre afgrøder og optimere driften.

Præcisionslandbrug giver resultater på bundlinjen

Præcisionslandbrug handler om at inddrage den nyeste teknologi, så du kan få mest muligt du af din ressourcer. De fleste landmænd fortrækker naturligvis at arbejde i marken eller i stalden frem for ved computeren, men præcisionslandbrug kan både gøre arbejdet lettere, skabe bedre økonomi og et hjælpe miljøet.

Ved at benytte den ideelle mængde udsæd og gødning sparer du penge på ressourcerne, men du gør også en god gerning for miljøet. Præcisionslandbrug er kort sagt en vigtig nøgle til økonomien i planteavlen. Der er mange faktorer som har med præcisionslandbrug at gøre; alt fra GPS og faste kørespor til vækstregulering, gødskning og udsæd, men præcision kan have flere niveauer, og handler også om at tage hensyn til variationer og vækstbetingelser på markniveau.

Præcisionslandbrug handler altså om viden, og ikke mindst hvordan man omsætter denne viden til smarte arbejdsgange i hverdagen. Vil du gerne vide mere om præcisionslandbrug og om hvordan du selv kan komme i gang, kan du med fordel tage en snak med konsulenterne hos Fjordland.